ஓம் சரவணபவ

ஓம் சரவணபவ

Followers of the blog

Tuesday, January 21, 2014

ஜாதக உதாரணங்கள் - 3 - விராத் கோஹ்லி

ஜாதக உதாரணங்கள் - விராத் கோஹ்லி (Virat Kohli, Indian Cricket Player)


ஜாதக சிறப்பம்சங்கள்


புதன், சுக்கிரன் பரிவர்த்தனை
சூரியன் - நீச்சபங்க ராஜ யோகம்
தர்மகர்மாதிபதி யோகம் ( 9, 10 அதிபதி சேர்க்கை) லாப ஸ்தானமா 11ம் இடத்தில்
புத ஆதித்ய யோகம்

10 ம் இடம் செவ்வாய்சனிகுரு பார்வை - விளையாட்டு வீரர்புகழ் பெற்றவர்.
10 ம் அதிபதி பரிவர்த்தனை மூலம் பலமாக இருக்கிறார்.
10 ம் அதிபதி இருக்கும் நவாம்ச அதிபதி -
செவ்வாய். எனவே விளையாட்டு வீரர்

இவரைப் பற்றி:

இந்திய கிரிக்கெட்டின் புதிய நம்பிக்கை
Batting averages [Till 2013 Dec]